Nisit Translator

รับแปลเอกสารโดยทีมนิสิตจุฬา

หน้าแรก » บทความ » รับแปลเอกสารราชการ มีหลักอะไรบ้าง

รับแปลเอกสารราชการ มีหลักอะไรบ้าง

แชร์หน้านี้ Line

รับแปลเอกสารราชการ มีหลักอะไรบ้าง

 

        แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลย และยิ่งเป็นเรื่องของการรับแปลเอกสารราชการนั้นยิ่งยากและสลับซับซ้อนมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดเป็นภาษาไทยนั้น มันคือ สิ่งที่กำลังได้รับความสนใจ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และการติดต่อสื่อสาร เพราะว่าเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารจากภาษาหนึ่งเป็นภาษาหนึ่งมันไม่ได้ง่ายเลย ทั้งการถ่ายทอดวัฒนธรรมและศิลปะวิทยาการ
 
         นอกจากนี้การรับแปลเอกสารราชการ ยังสามารถที่จะเรียนรู้ภาษา การอ่าน และการเขียน ให้ดีและชัดเจนก่อน และการแปลเอกสาราชการมันไม่ได้ง่าย เพราะว่าจะต้องคงความเป็นวิชาการไว้ด้วยด้วย ซึ่งยากมาก เพราะว่าจะต้องอ่านและทำการต้นฉบับและ ทำการวิเคราะห์ ทั้งคำศัพท์และสำนวนของภาษาและ จะต้องถ่ายทอดให้ดีและยังคงความหมายเอกสารราชการที่แปลด้วย 
 
         การรับแปลเอกสารราชการ นั้นจะต้องถ่ายทอดความหมายออกมาเป็นภาษา ที่ดี กระชับและเข้าใจได้ง่าย และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ผู้รับแปลมีความรู้ ในสาขาวิชาการด้านเอกสารวิชาการด้านนั้นด้วย ทั้งเอกสารในการประชุม เอกสารงานวิจัยและการพัฒนา เพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกัน โดยไม่บิดเบือนจากเอกสารต้นฉบับ และครอบคลุมมากที่สุดด้วย อยู่บนพื้นฐานและหลักการแปลที่ถูกต้องด้วย โดยเฉพาะศัพท์เฉพาะด้าน โดยเอกสารบางอย่างอาจจะต้องอ้างอิงจาก บุคคลและแหล่งข้อมูลที่มี ความน่าเชื่อถือ เพื่อให้การแปลและจัดทำเอกสารในในการรับแปล มีความถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ มากที่สุด
         
        ถามว่าการรับแปลเอกสารราชการ นั้นสามารถที่จะแปลเองได้ไหม ในเมื่อเราก็เก่งทางด้าน ภาษาหรือว่าเลือกทีมงานที่ไหนก็ได้ที่ว่าคิดราคาในการที่จะรับแปลในราคาที่ถูกมากที่สุด ดังนั้นการเลือกทีมงานนิสิตจุฬา nisittranslator ซึ่งเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ที่จะมีการทำการแปลและจัดทำเอกสารราชการออกมาดีมาก ผลงานแปลเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการแปล
 
        ความสามารถของนักแปลที่ดีของนักแปล ที่ดีจะต้องเข้าใจเรื่องที่แปล มีการแปลภาษาออกมาและทำการสื่อสารทั้งภาษาและวัฒนธรรมออกมาได้เป็นอย่างดี เมื่อเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการเรียบเรียง ให้เข้าใจง่าย การเขียนและเรียบเรียง กระชับ ความชัดเจนเพื่อสื่อความหมาย เพราะว่าคือเอกสารราชการ นั้นเอง 

หลักการในการที่จะแปลเอกสารราชการได้ดีจะต้องหลักการในการดังต่อไปนี้

1. ต้องยึดในการแปลคือ คงใจความเดิมเอาไว้
2. ผู้รับสารเข้าใจ และจะต้องสอดคล้องกับเอกสารราชการต้นฉบับ
 
         บทความที่มักนำมาแปลคือ วิชาการ ก็จะมีพวก ทะเบียนเกิด/สูติบัตร ใบมรณบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการเกิด รายการบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว ทะเบียนบ้าน เปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น
 
เว็บไซต์ : www.nisittranslator.com
Line id : @tutorchulateam (มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
E-mail : [email protected]

บทความล่าสุดอื่นๆ

รับแปลงานวิจัย ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด

หาที่รับแปลเอกสาร ที่ไหนที่ถูกต้องและโดนใจมากที่สุด

เลือกร้านรับแปลภาษาอังกฤษฉบับปี 2022 อย่างไรดี

ยุคนี้ใช้บริการในการ แปลออนไลน์ ง่ายดายและสะดวก