Nisit Translator

รับแปลเอกสารโดยทีมนิสิตจุฬา

หน้าแรก » บทความ » รับแปลงานต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง

รับแปลงานต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง

แชร์หน้านี้ Line

รับแปลงานต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง

          นักแปลที่ดี เมื่อรับแปลงานจะต้องรู้ในหลากหลายภาษา สามารถผลิตงานแปลได้ไม่ ยาก ทว่าในความเป็นจริง หากงานแปลที่มีความซับซ้อนทางภาษาและเนื้อหาและต้องอาศัยความเข้าใจและความประณีต ในการถ่ายทอดเนื้อหาตกไปอยู่ในมือของผู้แปล ที่ขาดการฝึกฝนและประสบการณ์ ในการแปลแล้ว งานแปลชิ้นนั้นก็มีแนวโน้มที่จะ เป็นงานที่ขาดคุณภาพ กำกวม หรือชวนให้เข้าใจคลาดเคลื่อนได้

          ผลงานแปลอาจจะขาดอรรถรส สำหรับผู้อ่าน หรือว่าผู้จ้างแปล ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การ แปลงานที่มีคุณภาพมิใช่เพียงการถ่ายทอด ข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง ให้ถูกต้องเท่านั้น แต่การรับแปลงานที่ดียังจะต้อง คำนึง ถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้คำ  ความหมายโดยนัย ทำนองการเขียน (style) ระดับหรือประเภทของภาษาที่ใช้ใน บริบทที่ต่างกัน (register) ฯลฯ เพื่อให้ได้อรรถรสในการอ่านเช่นเดียวกับเมื่ออ่านต้นฉบับ นักแปลที่ดีจึงควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ คือ

คุณสมบัติสำหรับนักเขียน นักแปลที่ดี คือ  มีใจรักในงานแปล  รักการอ่าน  มีสมาธิในการอ่าน มีความรอบคอบ ละเอียดระมัดระวังใจการใช้ถ้อยคำ และภาษา  มีความมั่นใจในตนเองอย่างสูง

         ต้องมีจรรยาบรรณของนักแปล เช่น อ้างอิงถึงแหล่งข้อมูล  มีปฏิภาณดี มีความใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความสามารถ สามารถตีความภาษาที่ตนจะถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี  มีจินตนาการ สร้างสรรค์คำใหม่ที่เหมาะสม เพื่อมิให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่าย  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ รับแปลงาน ที่ดี

 

         ดังนั้นหากเราจะจ้างที่ไหน ในการที่จัดการในการแปล นั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ

1. มีความสามารถ ในการจัดขั้นตอนในการแปลให้ถูกต้อง เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ ประสบการณ์

2. มีการ ฝึกฝนการแปลอยู่เสมอ ทำให้มีความเชี่ยวชาญในงานหลายสาขา 

3. มีความเข้าใจในระบบงานของหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานแปลอยู่

4. เคยได้รับการอบรมทางด้านการแปล 

5. เคยอ่านงานแปลของผู้อื่นมามากพอควร เพื่อทราบว่างานแปลเหล่านั้น มีจุดดีจุดบกพร่องที่ใดบ้าง

6. มีความรู้รอบตัวอย่างกว้างขวาง ทำการค้นคว้าสิ่งแปลกใหม่ที่น่าสนใจ เพื่อเสริมความคิดของตนตลอดเวลา

7. มีการสะสมคำแปลกใหม่ ที่จะนำมาปรับใช้ในงานแปลได้อย่างถูกต้อง

8. มีความรู้ด้านภาษาทั้ง 2 ภาษาที่ใช้ในการแปลเป็นอย่างดี

9. มีความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานแปล

10. มีภูมิหลังเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ของชาติที่เป็นเจ้าของภาษาที่จะแปลด้วย ข้อสังเกต

11. ยังมีผู้ที่คิดว่า ในการแปลงานเฉพาะสาขา ผู้แปลควรมีอาชีพอยู่ในสาขานั้น เช่น แพทย์ควรเป็นผู้แปลตำราแพทย์

           ดังนั้นการเลือกผู้รับแปลงาน มีความสำคัญมาก ต่อการแปล ดังนั้นหากมองหาตัวช่วยๆ แบบ ทีมงานนิสิตจุฬา www.nisittranslator.com  จะช่วยให้งานออกมาดีและมีคุณภาพ ครบครั้นในการแปล

 

เว็บไซต์ : www.nisittranslator.com
Line id : @tutorchulateam (มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
E-mail : [email protected]

บทความล่าสุดอื่นๆ

รับแปลงานวิจัย ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด

หาที่รับแปลเอกสาร ที่ไหนที่ถูกต้องและโดนใจมากที่สุด

เลือกร้านรับแปลภาษาอังกฤษฉบับปี 2022 อย่างไรดี

ยุคนี้ใช้บริการในการ แปลออนไลน์ ง่ายดายและสะดวก