Nisit Translator

รับแปลเอกสารโดยทีมนิสิตจุฬา

หน้าแรก » บทความ » รับแปลภาษาไม่ใช่งานง่ายๆ ต้องอาศัยเทคนิคและความเชี่ยวชาญ

รับแปลภาษาไม่ใช่งานง่ายๆ ต้องอาศัยเทคนิคและความเชี่ยวชาญ

แชร์หน้านี้ Line

          รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่นำมาถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆ มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะการถ่ายทอดเป็นภาษาไทย เพราะแหล่งความรู้สมัยใหม่ มักเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลาง การสื่อสารต่างๆ ล้วนให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ เช่น Internet ภาพยนตร์ จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การเจรจาธุรกิจ การทำสัญญาต่างๆ ภาษาอังกฤษ

         กุญแจสำคัญที่ใช้เปิดประตูเข้าสู่โลกแห่งความรู้ เช่น การอ่านตำราภาษาอังกฤษ การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวต่างประเทศ ดังนั้น การแปลจึงมีความสำคัญตามไปด้วยเพราะจำเป็นต้องถ่ายทอดข้อมูลมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง ดังนั้นก่อนที่จะจ้างใครรับแปลภาษาไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม เลือกทีมงานที่ดีอย่างนิสิตจุฬา ซึ่งมีหลักการในการที่จะรับแปลภาษา มีหลักการอะไรบ้าง ตามมาดูกันดีกว่า

1. แปลออกมาให้มีเนื้อหาที่ชัดเจน ไม่กำกวม มีความชัดเจน อ่านแล้วจะเน้นในเรื่องเข้าใจง่าย เป็นหลัก 

2. แปลและเขียนให้สอดคล้องกับลักษณะของเรื่องที่จะแปล เช่น การแปลนิยาย หากเป็นเรื่องเฉพาะให้ใช้ศัพท์เฉพาะ และลีลาการเขียนที่สั้นๆ ไม่ใช้คำหรูหรา หรือสำนวนอ้อมค้อม

3. การแปลต้องใช้ภาษาเรียบง่าย ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและสัมพันธ์กับความคิดที่กระจ่างแจ้งและตรงตามต้นฉบับ

4. มีความสมเหตุสมผลในแต่ละภาษา มีความสมเหตุสมผลต่างกัน ดังนั้น ภาษาที่ใช้ในการแปลต้องมีความสมเหตุสมผลเท่าๆ กับภาษาต้นฉบับด้วย

5. มีความสละสลวย ความหมายไม่บิดเบือน ไม่ใส่ความรู้สึก นึกคิดของตนเองเข้าไป

          ขั้นตอนในการที่จะรับแปลภาษาเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี ตรงกับความต้องการ การแปลจะต้องดำเนินตามด้วยการแปล ตามหลักการคือ ต้องมีวิธีการแปล เมื่อได้งานที่จะแปลให้เหมาะกับเนื้อหาห้มากที่สุด ถ้าวิธีการแปลไม่เหมาะสมกับงาน อาจได้ผลงานไม่ดี หรือไม่ตรงกับความต้องการได้

           การถ่ายทอดเมื่อรับแปลภาษาจะต้องถ่ายทอดด้วยข้อความง่ายๆ เข้าใจง่าย แยกออกเป็นประโยคสั้นๆ และเรียบเรียงประโยคใหม่ ดัดแปลง/ ตัด/ ต่อเติม ได้แต่ต้องไม่เพิ่มประโยคจากตัวผู้แปลเข้าไป เพื่อให้ได้ประโยคที่เหมาะสมยิ่งขึ้น สละสลวย เหมาะสมกับประเภทของงาน

           อย่าลืม เมื่อรับ แปลเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งงานจะต้องปรับปรุงแก้ไข สำรวจผลงานอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงจนกว่าจะพอใจโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าผู้จ้างรับแปลภาษาเป็นหลัก 

          การรับแปลภาษาสามารถที่จะทำเป็นงานประจำก็ได้ หรือว่าทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้  โดยสามารถที่จะใช้เวลาว่างในการแปล ได้แต่กว่าการจะพัฒนาตนเองกลายเป็นนักแปลที่มีคุณภาพนั้น ต้องพัฒนาตนเองด้วย เช่น หาหนังสือหรือบทความมาหัดแปล แล้วก็หาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ เมื่อเราฝึกในจนเชี่ยวชาญก็สามารถที่จะทำงานแปลเพื่อหารายได้พิเศษได้ดีอย่างแน่นอน

 

เว็บไซต์ : www.nisittranslator.com
Line id : @tutorchulateam (มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
E-mail : [email protected]

 

บทความล่าสุดอื่นๆ

รับแปลงานวิจัย ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด

หาที่รับแปลเอกสาร ที่ไหนที่ถูกต้องและโดนใจมากที่สุด

เลือกร้านรับแปลภาษาอังกฤษฉบับปี 2022 อย่างไรดี

ยุคนี้ใช้บริการในการ แปลออนไลน์ ง่ายดายและสะดวก